Fritidshemmet

Samverkan i skolan
På Boukefs är arbetet mellan fritids och undervisning integrerat. Detta betyder att fritidspedagogerna är resurser i klassrummen på förmiddagarna och är ansvariga för elevvårdsgrupper samt kamratstödjargrupperna. Fritidspedagogerna och lärarna har ett nära samarbete, då vi är en liten skola gör det att vi lättare kan diskutera varje enskilt barn oftare än vad man kanske gör på en större skola.

Verksamheten på eftermiddagen


Efter lektionstid, d v s efter kl 13.00 för förskoleklass och ettor, är barnen ute och leker från kl 13.00 tills att mellanmålet serveras kl 13.20. Därefter startar fritids sin eftermiddagsverksamhet. Barn som vill får möjlighet att prova på olika aktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är bild, film, bollsporter, utegympa och utegrupper m.m. Utbudet är inte konstant utan varierar från termin till termin. Barnen väljer själv vilken aktivitet dom vill delta i. Barnen som inte har aktivitet väljer om dom vill vara inomhus eller utomhus.

Den fria leken


Vi som arbetar på Boukefs anser att det viktigaste i vårt arbete, förutom att säkerställa en rolig och trygg miljö på fritids, är att bevaka barnens rätt till fri lek. Termen "fri lek" kan en del vuxna känna sig obekväma med. Vi tror att det beror på att man gör assosiationer till en annan mer laddad term, "fri uppfostran". Dessa har dock ingenting med varandra att göra. Byt istället ut orden "fri lek" mot "fritt arbete", för det är ju precis det det handlar om. Vi utgår från att de flesta föräldrar önskar att deras barn skall utvecklas till självständiga, ansvarsfulla, kreativa individer. Dessutom kanske begåvade med såväl humor som värme. Detta kräver förstås hårt arbete från både oss pedagoger och er föräldrar. Hårdast av alla kommer barnet att arbeta, med att ständigt öka sitt oberoende och sin självständighet. Vi vuxna kan ibland ha problem med att identifiera barnens till synes planlösa fria lek som arbete. När barn säger att de har lekt på fritids så innebär det att de har arbetat med att utveckla sina kunskaper och sitt kunnande inom följande områden:

Koncentration
Problemlösning
Grovmotorik
Finmotorik
Självständighet
Språk och ordförråd
Uppmärksamhet
Fantasi
Identitet
Social kompetens

Viktigt att komma ihåg är också att barnens fria lek inte på något sätt innebär att den är fri från tillsyn och överblick från personalen.

Konflikthantering


Från personalens sida ser vi inte konflikter som något onormalt. Tvärtom är det ett naturligt och nödvändigt inslag i den sociala träningen. Hur upptäcker vi att konflikter uppstått? Personalen turas om att gå rastvakt under skoldagen och på fritids finns det alltid personal ute med barnen. Personalen samtalar dagligen om stämningen på skolan. Ni föräldrar är även ni en mycket viktig resurs när det gäller att uppmärksamma konflikter.