Elevhälsa

Skolan elevhälsa består av ett tvärdimmentionellt team. Den medicinska elevhälsan består av skolläkare och skolsköterska. Den psykosociala elevhälsan består av kurator, specialpedagog, skolpsykolog samt yrkes- och studievägledare. Inom teamet är även rektorn engagerad som skolledare. Hit kan du vända dig om du har frågor om ditt barns hälsa eller studiesituation. Kontaktuppgifter finns på SchoolSoft.

Sjukdom


När ska barnet stanna hemma?


När barn samlas i grupper sprids också smitta lättare, därför är det viktigt att det finns särskilda regler för hur sjukdomar hanteras på skolan. Reglerna bör ta hänsyn både till det enskilda sjuka barnet och till övriga barn som kan utsättas för smitta.

Allmänt gäller, att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängigt på grund av sjukdom, har rätt att stanna hemma och ta det lugnt. Mycket talar för att en infektion läker snabbare om barnet får vila och sova ut.
Mycket kortfattat kan man säga att barnet ska stanna hemma om det:
*har feber

*är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med vanliga aktiviteter som att vara ute även om vädret är dåligt

*har en smittsam sjukdom ex. halsfluss som är obehandlad eller behandlad mindre än två dygn, vattenkoppor, svinkoppor eller variga ögoninflammationer

*har maginfektion med kräkningar eller diarré

*behandlas med någon medicin som kräver hjälp av personal tex. antibiotika eller ögondroppar
Tillbaka till skolan efter infektion?
Barnets allmäntillstånd avgör i de flesta fall när det kan återgå till skolan efter en infektion. Med gott allmäntillstånd menas att barnet skall vara feberfritt och orka delta i skolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar. Att låta barnet ha ett feberfritt dygn hemma (utan febernedsättande medel) är en bra tumregel.